Společenství

V naší farnosti je možnost navštívit a zapojit se do společenství všech věkových kategorií. Není dobré, aby byl člověk sám, proto můžete kontaktovat vedoucího společenství a zapojit se. Každý je vítán! Společenství se scházejí většinou v průběhu školního roku (tedy mimo letní prázdniny) v pravidelných intervalech.

 

Modlitby matek

Modlitby otců

Ministranti

Růženec rodin

Schola

Společenství starší generace (SSG)

Společenství mládeže

Scholička

Společenství Emauzské ovečky

Společenství mladších rodin

Biblická hodina

Společenství maminek na „mateřské“

Živý růženec

 

Společenství lidí v soc. nouzi