Společenství

V naší farnosti je možnost navštívit a zapojit se do společenství všech věkových kategorií. Společenství se scházejí většinou v průběhu školního roku (tedy mimo letní prázdniny) v pravidelných intervalech.

 

Modlitby matek

Modlitby otců

Ministranti

 

 

Růženec rodin

 

 

Schola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství starší generace (SSG)

Společenství mládeže

 

 

 

Scholička

Společenství Emauzské ovečky

Společenství mladších rodin

Společenství maminek na „mateřské“