Společenství

V naší farnosti je možnost navštívit a zapojit se do společenství všech věkových kategorií, dokonce krom modlitebních a vzdělávacích společenství můžete Pána chválit také zpěvem v některém z hudebních uskupení.

 

Modlitby matek

Modlitby otců

Ministranti

 

 

Růženec rodin

 

 

Schola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společenství starší generace (SSG)

Společenství mládeže

 

 

 

Scholička

Společenství FIDES

Společenství mladších rodin