Svátosti

Mše svatá - vstup

 

Každá svátost je setkání s živým Kristem. Je to pokračování jeho působení zde na zemi. Při udělování svátosti se prostřednictvím viditelného symbolu zprostředkovává neviditelná Boží milost. Svátosti, které přijímáme, jsou nám nenahraditelnou pomocí na životní cestě a můžou nás provázet prakticky celým životem.