Svátost nemocných

hospital-chaplain-visit

Není to jen svátost „posledního pomazání“! 

 

Kdo tedy může tuto svátost přijmout? 

Každý pokřtěný katolík, kdykoliv se zhorší jeho zdravotní stav, nebo se chystá na riskantní a vážnou operaci. Neváhejte v takových případech kontaktovat kněze (o. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610). Udělení této svátosti by měla předcházet svátost smíření, pokud je jí nemocný schopen.

 

Udílení této svátosti hromadně při mši svaté: 

Pokud člověk není v akutně vážném zdravotním stavu a není potřeba rychlá intervence, je možno počkat na udílení této svátosti jednou do roka při mši svaté v jarních měsících dle ohlášek (nejčastěji o některé červnové neděli při obou mší svatých).

Tuto svátost mohou jednou v roce přijmout všichni, kteří dosáhli věku šedesáti let, i když nepociťují vážné zdravotní komplikace (protože samo stáří je vnímáno jako vážný stav). Mohou ji přijmout i lidé v dlouhodobě vážném fyzickém či psychickém stavu. Taktéž by u nich měla předcházet svátost smíření v dnech před udělením této svátosti.

Prosíme všechny, kteří se setkají s vážně nemocným či zestárlým člověkem ve své rodině či okolí, aby mu nabídli možnost přijetí této svátosti a kontaktovali kněze.

 

Návštěvy nemocných: 

Je to služba pro věřící, kteří se důvodu nemoci, nebo z jiného vážného důvodu už nemohou zúčastnit mše svaté v kostele.

Kněz je jezdí navštěvovat pravidelně první středu v měsíci. Při této návštěvě přichází s Ježíšem v eucharistii, dále je dle domluvy možno přijmout i svátost smíření a svátost nemocných.

 

Proč Bůh dopouští nemoci v životě člověka? 

Nevíme. Existence bolesti a nemoci v našem životě je tajemná. Jen Bůh ví, jaký smysl má to, že je někdo nemocen. Člověk má odhodlaně bojovat s každou nemocí a také se pečlivě starat o dobré zdraví, aby mohl v lidské společnosti a v církvi plnit své poslání.

Kristus za svého pozemského působení častokráte navštěvoval nemocné a uzdravoval. To pokračuje prostřednictvím této svátosti. Nejsme v nemoci sami. Církev je tam s námi. Tato svátost je posilou k nesení bolesti, nemocí a v odchodu z pozemského života.