Svátost nemocných

hospital-chaplain-visitSvátost nemocných se uděluje při mši svaté v jarních měsících dle ohlášek. V naléhavých případech však neváhejte kontaktovat kněze.

Tuto svátost mohou jednou v roce přijmout všichni, kteří dosáhli šedesáti let věku, i když nepociťují vážné zdravotní komplikace. Svátost pomazání nemocných je určena jako posila pro ty, kdo jsou zesláblí nemocí či stářím, nebo kdo se v důsledku nemoci chystají na operaci.

Prosíme všechny, kteří se setkají s vážně nemocným či zestárlým člověkem ve své rodině či okolí, aby mu nabídli možnost přijetí této svátosti a kontaktovali kněze (o. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155). Nebojte se požádat kdykoli.

Věřící, kteří se důvodu nemoci, nebo z jiného vážného důvodu nemohou zúčastnit mše svaté a svátostí, navštěvuje kněz každou první středu v měsíci.

Existence bolesti a nemoci v našem životě je tajemná. Jen Bůh ví, jaký smysl má to, že je někdo nemocen. Člověk má odhodlaně bojovat s každou nemocí a také se pečlivě starat o dobré zdraví, aby mohl v lidské společnosti a v církvi plnit své poslání.

Kristus za svého pozemského působení častokráte navštěvoval nemocné a uzdravoval. To pokračuje prostřednictvím této svátosti. Nejsme v nemoci sami. Církev je tam s námi. Tato svátost je posilou k nesení bolesti, nemocí a v odchodu z pozemského života.