Růženec rodin

panna Maria - ilustrační foto

panna Maria – ilustrační foto

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Naše společenství se schází v pondělí co čtrnáct dní od 20.00 hodin po rodinách a na faře k modlitbě růžence. Modlíme se na různé úmysly, především za uzdravení vztahů v rodinách a za budoucnost dětí. Do společné modlitby se zapojují všichni členové rodiny, u které se setkání koná. Zároveň probíráme aktuální dění ve farnosti a pomáháme při různých farních akcích. Společenství je otevřené a rádi přivítáme nové zájemce.

Kontaktní osoby:

Petr Kocián, tel. 737 366 579,

Pavla Kociánová, tel. 732 969 569