Růženec rodin

panna Maria - ilustrační foto

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“

Jedná se o společenství rodin, které už mají dospělejší děti. Modlí se růženec na různé úmysly, především za uzdravení vztahů v rodinách a za budoucnost dětí. Poté se probere aktuální dění ve farnosti a nebo pomoc při různých farních akcích. Do společné modlitby se zapojují všichni členové rodiny, u které se setkání koná. Společenství je otevřené a rádi přivítáme nové zájemce.

Společenství se schází k modlitbě růžence v sudé pondělky od 20.00  – cca 21.00 h po rodinách a na faře.

Kontaktní osoby:

Petr Kocián, tel. 737 366 579,

Pavla Kociánová, tel. 732 969 569