Zpověď – Svátost smíření

Zpovědnice - ilustrační foto

Zpovědnice

V naší farnosti se zpovídá cca 30 minut před každou mší svatou v kostele.

V případě potřeby svátosti smíření mimo tento čas, či v případě potřeby duchovního rozhovoru, je možno domluvit se osobně s knězem.

Svátost smíření je svátostí uzdravující naší minulost. Ve svátosti pokání věřící dostávají od Boha odpuštění urážek, kterých se proti Němu dopustili, a zároveň se smiřují s církví, kterou poranili svými hříchy a která svou láskou, příkladem a modlitbami pracuje na jejich obrácení.  Někdy přijetí této svátosti působí rozpaky a stydlivost. A to je dobře. Může to být znamení, že ještě pořád je hřích pro nás hříchem, že se za něj stydíme a nebereme jej jako normální součást našeho života. Bůh naše hříchy, které nám náš život kazí, moc dobře zná a jen čeká, až Mu je ve  zpovědi odevzdáme, aby je On mohl odpustit a dát nám novou životní šanci. I když si nejsme vědomi žádných těžkých provinění, je pravidelná svátost smíření důležitá pro duchovní růst.

Kontaktní osoba: o. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610