Ministranti

Ministranti se scházejí každou neděli:

Mladší ministranti: od 17:30 do 19:00 h

Starší ministranti: od 16:00 do 17:30 h

Latinské   slovo   „ministrare“   je   možné přeložit  jako  „sloužit“.  Ministrant  je tím, který  slouží  Bohu  všude  tam,  kde   je. Ministrování není tedy jen konkrétní služba u  oltáře,  ale  je   to   celoživotní   postoj. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Kromě sportu a modlitby se kluci učí rozumět liturgii a aktivně se jí účastnit. Klademe důraz na rozvíjení vztahů v partě kluků, které jim pomáhají dozrávat v muže. Přivítáme mezi sebe nové zájemce.

Ministrantské schůzky v naší farnosti probíhají každou neděli, a to pro dvě věkové skupiny:

 

 

Vedoucí starších ministrantů (od 7.třídy):
Jan Kocián, tel. 732 386 565
Šimon Komár, tel. 734 287 901

Vedoucí mladších ministrantů (do ukončení 6.třídy):
Tom Novák, tel. 605 749 757