Ministranti

Ministranti se scházejí každou neděli:

Mladší ministranti: od 17:30 do 19:00 h

Starší ministranti: od 16:00 do 17:30 h

Latinské   slovo   „ministrare“   je   možné přeložit  jako  „sloužit“.  Ministrant  je tím, který  slouží  Bohu  všude  tam,  kde   je. Ministrování není tedy jen konkrétní služba u  oltáře,  ale  je   to   celoživotní   postoj. Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

Kromě sportu a modlitby se kluci učí rozumět liturgii a aktivně se jí účastnit. Klademe důraz na rozvíjení vztahů v partě kluků, které jim pomáhají dozrávat v muže. Přivítáme mezi sebe nové zájemce.

Ministrantské schůzky v naší farnosti probíhají každou neděli, a to pro dvě věkové skupiny:

Kontaktní osoby:

Vedoucí starších ministrantů (od 7. třídy)

David Komár, tel. 737 027 567
Filip Komár, tel. 773 207 313
Jan Kocián, tel. 732 386 565

Vedoucí mladších ministrantů (do ukončení 6. třídy)

Šimon Komár, tel. 734 287 901
Tom Novák, tel. 605 749 757