Schola

V žalmu 150 je psáno: „Chvalte Hospodina zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem, strunami a flétnou. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina.“

Přivítáme všechny, kteří chtějí chválit Hospodina zpěvem nebo hrou na nějaký hudební nástroj. Zpíváme na svatbách, křtinách, při mších svatých nedělních a při slavnostech. Schola se schází pravidelně v neděli v 8.45 hodin na faře. Zkoušky na Vánoce a Velikonoce se domlouvají individuálně.

Kontaktní osoby: 

Jan Kubenka, tel. 777 697 870,

Michaela Cachová, tel. 774 796 072