Schola

V žalmu 150 je psáno: „Chvalte Hospodina zvukem polnice, chvalte ho harfou a citerou, chvalte ho bubnem, strunami a flétnou. Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina.“

Schola je skupina zpěváků, kteří slouží při mši svaté svými hlasy. Schází se pravidelně v neděli v 8.45 – 9.30 h na faře. Zkoušky na Vánoce a Velikonoce se domlouvají individuálně. Přivítáme všechny, kteří chtějí chválit Hospodina zpěvem nebo hrou na nějaký hudební nástroj. Zpíváme při nedělní mši svaté v 9.30 a při některých slavnostech.

Kontaktní osoby: 

Jan Kubenka, tel. 777 697 870