Společenství maminek na „mateřské“

se schází každý čtvrtek od 9.30 na faře. Setkání začínáme modlitbami matek, kdy svěřujeme své děti a manžele Pánu. Poté následuje volnější program – popovídání, sdílení a vyžití pro děti na farní zahradě nebo uvnitř. Každá nová maminka je u nás vítána!

Kontaktní osoba: Monika Táborská, tel. 605 380 184