Společenství Živý růženec

Společenství Živého růžence není klasickým společenstvím. Nesetkáváme se pravidelně fyzicky, ale denně se potkáváme v modlitbě –  jednoho desátku růžence. Za den se tak společenství v souhrnu pomodlí celý růženec – jednotlivé desátky jsou rozděleny mezi zapojené lidi.

Smysl vidíme zejména v síle společné modlitby. Modlíme se na společné úmysly, ale do modlitby společenství můžeme vkládat i úmysly osobní.  Pro jednotlivce může jít taky o způsob upevnění se ve vytrvalosti a pravidelnosti v modlitbě.

 

Kontaktní osoba: Veronika Sedlárová, tel. 733 741 262