Farní rady

V naší farnosti funguje pastorační i ekonomická rada.

Pastorační rada pracuje v tomto složení:

Vlastimil Brantal, Filip Komár, Marie Kovalská, Kateřina Kubenková, Lucie Onderková, Tomáš Sommer a Monika Táborská.

Ekonomická rada pracuje v tomto složení:

Dagmar Juřenová a Petr Kocián.