Farní rady

V naší farnosti funguje pastorační i ekonomická rada.

Slib členů farních rad

Slib členů farních rad

Pastorační rada pracuje v tomto složení:

Václav Jícha, Marie Jíchová, Petr Kocián, Ivo Křížka, Margareta Špoková a Lenka Volná.

Ekonomická rada pracuje v tomto složení:

Dagmar Juřenová a Petr Kocián.