Modlitby matek

Spiritualita „Modliteb matek“ je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky Marie. Při modlitbách odevzdáváme sebe, své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On může všechno. Maminky a babičky se scházejí vždy v úterý od 18.00 – 18.45 h v kostele před svatostánkem a to i během letních prázdnin (v zimním období v kapli sv. Josefa na faře), aby společně prosily a chválily Boha, vyprošovaly požehnání a odevzdávaly Jemu své děti, vnoučata, manžele a duchovní otce.

 

Kontaktní osoba: Jitka Táborská, tel. 604 643 109