Společenství starší generace

Vše to začalo ještě za o. Ladislava před dvanácti lety a dá se říct, že během času se náplň setkávání docela činorodě rozvinula, a to všestranně – v oblasti duchovní, zájmové, prospěšné pro celou farnost i poznávací.

Jen několik vzpomínek: znovuotevření farní knihovny, jarmark, vánoční a velikonoční dílny, výstavky prací farníků a fotografií z přírody, celoroční hry pro děti s hledáním pokladu, oslavy dne farnosti, přípravy Nocí kostelů, burza knih, besedy s promítáním. Zapojili jsme se do adopce na dálku, navštěvujeme nemocné, snažíme se pomoci všude, kde je to třeba.

Setkáváme se, jezdíme společně na poutní místa, na výlety do hor, v létě i na vícedenní akce, zorganizovali jsme farní pouť do Říma, navštěvujeme koncerty a divadla, zapojujeme se do farních akcí a slavností, míváme společné rozloučení se starým rokem.

Toto společenství se pro mnohé stalo druhou rodinou a s vědomím, že i  v pokročilejším věku nemusí člověk trávit život sám. Jak říkal o. Jan, je povzbuzující žít víru společně. Přidejte se také!

Scházíme se většinou třetí neděli v měsíci od 15.00 – 18.00 h.

 

Kontaktní osoba: Jarmila Lasoňová, tel. 608 856 905

zlate-p1040696 p1040735 den-f2014-p1050301