Eucharistie

Ilustrační foto

Ilustrační foto

Ježíš při poslední večeři se svými učedníky vzal chléb a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo…“, pak vzal pohár naplněný vínem a řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve…“. Ačkoli chléb a víno vypadají při mši velmi obyčejně, modlitba církve způsobila, že se jedná o skutečné Tělo a Krev ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Eucharistie je tudíž svátostí, v níž Pán Ježíš z lásky k nám zůstává přítomen na zemi a je s ním možno se osobně a niterně potkat. Příprava dětí k přijetí eucharistie začíná obvykle ve 3. třídě. Je nutné, aby dítě chodilo do náboženství. Po novém roce začíná intenzivní příprava nejprve na slavení svátosti smíření čili zpovědi, a poté na první svaté přijímání. Bližší informace u kněze. Příprava dospělých ke křtu a k 1. sv. přijímání probíhá každý lichý čtvrtek od 19 hodin na faře. Této přípravy se mohou zúčastnit i ti, kterým tyto svátosti už uděleny byly, ale náboženská výchova u nich nebyla uskutečněna. Samotné přijímání se uskuteční individuálně a soukromě, nemusí to mít takový slavnostní ráz jako první sv. přijímání u dětí. Vše závisí na osobní domluvě s knězem.