Eucharistie

Příprava dětí k přijetí eucharistie začíná obvykle už od 1. třídy. Je nutné, aby dítě chodilo do náboženství alespoň dva roky. Po novém roce začíná intenzivní příprava rodičů, kteří poté připravují své děti doma. Nejprve se zaměřuje na slavení svátosti smíření čili zpovědi, a poté na první svaté přijímání.

Bližší informace u kněze (o. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155). Příprava dospělých ke křtu a k 1. sv. přijímání probíhá každý druhý čtvrtek od 19:00 do 20:30  na faře. Této přípravy se mohou zúčastnit i ti, kterým tyto svátosti už uděleny byly, ale náboženská výchova u nich nebyla uskutečněna. 

Ilustrační foto

Ježíš při poslední večeři se svými učedníky vzal chléb a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo…“, pak vzal pohár naplněný vínem a řekl: „Vezměte a pijte z něho všichni, toto je kalich mé krve…“. Ačkoli chléb a víno vypadají při mši velmi obyčejně, modlitba církve způsobila, že se jedná o skutečné Tělo a Krev ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Eucharistie je tudíž svátostí, v níž Pán Ježíš z lásky k nám zůstává přítomen na zemi a je s ním možno se osobně a niterně potkat.