Spolčo mladších rodin

Mladé manželské páry a rodiny se setkávají na faře, kde bývá pravidelně na programu promítání s občerstvením, po kterém následuje diskuze na dané téma. Vzniká tak možnost být součástí společenství i rodinám s malými dětmi, které již svá minulá společenství opustily a posunuly se do další životní etapy. Zde se mohou scházet a dělit se o prožívání situací, které přináší toto náročné období, a nacházet v něm odpovědi na mnohé otázky.

Mladší rodiny se setkávají většinou každou druhou neděli v měsíci dle ohlášek, a to od 15.00 na faře.

Kontaktní osoba:   Ivo Křížka, tel. 733 444 059

                            Monika Táborská, tel. 605 380 184