Spolčo mladších rodin

Mladé manželské páry a rodiny se setkávají na faře, kde bývá pravidelně na programu promítání s občerstvením, po kterém následuje diskuze na dané téma. Vzniká tak možnost být součástí společenství i rodinám s malými dětmi, které již svá minulá společenství opustily a posunuly se do další životní etapy. Zde se mohou scházet a dělit se o prožívání situací, které přináší toto náročné období, a nacházet v něm odpovědi na mnohé otázky.

Mladší rodiny se setkávají zhruba třetí neděle v měsíci dle ohlášek, a to od 16.00 do 17.30 hodin v knihovně na faře.

Kontaktní osoba: Ivo Křížka, tel. 733 444 059