Spolčo mladších rodin

Mladší rodiny (s dětmi, které jsou ještě na ZŠ) se setkávají nepravidelně, většinou v neděli od 15.00 – 18.00 h na faře.

Mladé manželské páry a rodiny se setkávají na faře, kde bývá pravidelně na programu tématko s občerstvením, po kterém následuje diskuze na dané téma. Vzniká tak možnost být součástí společenství i rodinám s malými dětmi, které již svá minulá společenství opustily a posunuly se do další životní etapy. Zde se mohou scházet a dělit se o prožívání situací, které přináší toto náročné období, a nacházet v něm odpovědi na mnohé otázky.

Kontaktní osoba:   Monika Táborská, tel. 605 380 184