Společenství lidí v sociální nouzi

Je určeno pro lidi, kteří se ocitli v sociální nouzi, kvůli které tráví svůj život v některém z azylových domů, nebo venku, nebo v sociálním bydlení. Součástí je vydatná snídaně, poté příběh, diskuze, tvorba přímluv a společná modlitba.

Snídaně pro lidi v sociální nouzi probíhají první středy v měsíci od 8.00 – 9.00 h na faře v Třebovicích.

Vítáni jsou i pomocníci, kteří by pomohli vše připravit (půl hodiny předem) a po skončení pomoci s úklidem fary.

Mše svatá za zemřelé lidi v nouzi je každý lichý měsíc (leden, březen apod.) poslední středu od 9.00 h v kostele v Ostravě-Staré Bělé.

 

Kontaktní osoba: Eva Kufová, tel. 732 968 103