Podpořte nás

Duchovně:

Vyjádřit podporu naší farnosti můžete zejména modlitbou. Každý den ve 21:00 hodin se modlíme za farnost jeden Otčenáš, Zdrávas Maria a Sláva Otci. Modlit se můžete kdekoli, spojuje nás společný úmysl modlitby.

 

Finančně: 

Naši farnost můžete podpořit také finančním příspěvkem na účet: 110314588/0300. Jedenkrát měsíčně probíhá také účelová sbírka na opravy kostela. Bližší informace naleznete vždy v ohláškách. Můžete taky využít podporu formou QR Platby.

Za všechny dary velké díky!