Biřmování

Biřmování je svátostí křesťanské dospělosti. Slovo „biřmování“ pochází z latinského „confirmatio“ čili utvrzení (myšleno křtu). Křesťan je biřmováním označen pečetí Ducha svatého, která znamená, že naprosto patří Kristu, že je navždy k jeho službám a že má příslib Božské ochrany. Biřmování rozmnožuje dary Ducha svatého a poskytuje člověku sílu víru žít a šířit ji slovem i skutkem. Spolu se křtem a svátostí svěcení i biřmování podle katolické nauky vtiskuje do nitra člověka nezrušitelné znamení, proto se tyto svátosti mohou přijmout jen jedenkrát za život.

V naši farnosti byla svátost biřmování udělována v roce 2020 a předtím v letech 2015, 2009, 2004, 1998.

 

Svátost biřmování 2020 – 33 biřmovanců

Svátost biřmování 2015 – 44 biřmovancůDSC_0107