Manželství

V případě zájmu o církevní sňatek je důležité přijít na faru v návštěvních hodinách minimálně 6 měsíců před zvoleným termínem svatby. S sebou je nutné přinést kopie občanských průkazů a rodných listů. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi.

Před vstupem do manželství se snoubenci účastní předmanželské přípravy, která se skládá ze čtyř setkání, přičemž první dvě probíhají v Ostravě – Mariánských horách s manželským párem, který předává snoubencům vlastní zkušenosti a přibližuje jim smysl manželství. Následují  setkání s knězem, kdy se prohlubuje tématika těchto dvou setkání a při poslední schůzce se probírá smysl samotného obřadu.

Sňatek před Bohem a církví je nerozlučitelný. Manželství uzavřené před Bohem tak zaniká teprve v okamžiku smrti jednoho z manželů a nelze jej rozvést. Věřící se také zavazují, že přijmou děti ochotně a budou je vychovávat ve víře.