Manželství

V případě zájmu o církevní sňatek je důležité kontaktovat kněze (o. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610) minimálně 6 měsíců před zvoleným termínem svatby. S sebou je nutné přinést kopie občanských průkazů a rodných listů. Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěn v římskokatolické církvi.

Před vstupem do manželství se snoubenci účastní předmanželské přípravy, která se skládá z pěti setkání, přičemž první dvě probíhají v Ostravě-Vítkovicích, v Centru pro rodinu (ul. Syllabova č.19) s manželským párem, který předává snoubencům vlastní zkušenosti a přibližuje jim smysl manželství. Následují  setkání s knězem, kdy se prohlubuje tématika těchto dvou setkání a s manželským párem ve farnosti. Při poslední schůzce se probírá smysl samotného obřadu.

Sňatek před Bohem a církví je nerozlučitelný. Manželství uzavřené před Bohem tak zaniká teprve v okamžiku smrti jednoho z manželů a nelze jej rozvést. Věřící se také zavazují, že přijmou děti ochotně a budou je vychovávat ve víře.