Společenství Emauzské ovečky

Scházíme se každou poslední neděli v měsíci na faře v čase 16.00 – 17.00 (někdy i déle).

Na setkáních je hlavním tématem Písmo svaté, rozjímání nad texty, sdílení toho, co nás oslovilo, jak Slovo promlouvá skrze Ducha Svatého do dnešní doby, jak můžeme Boží slovo přenášet do našeho každodenního života, jak ho žít a naplňovat.

Nebudou chybět ani písně, společné poutě …

Společenství je primárně určeno pro biřmovance roku 2020, katechetky a pro toho, kdo se chce nechat pravidelně inspirovat Božím Zjevením skrze Bibli.

 

Kontaktní osoba: manželé Brantalovi, tel. 605 222 025