Společenství Emauzské ovečky

Na setkáních je hlavním tématem Bible – rozjímání nad texty, sdílení toho, co nás oslovilo, jak Slovo promlouvá skrze Ducha svatého do dnešní doby, jak můžeme Boží slovo přenášet do našeho každodenního života, jak ho žít a naplňovat. Nechybí ani písně a společné poutě.

Společenství je určeno pro toho, kdo se chce nechat pravidelně inspirovat Božím Zjevením skrze Bibli.

Schází se každou druhou neděli v měsíci na faře v čase 18.00 – 19.00 (někdy i déle).

Kontaktní osoba: manželé Brantalovi, tel. 605 222 025