Společenství FIDES

Toto společenství vzniklo na popud nových farníků, kteří zde byli v dospělosti pokřtěni, přistoupili k prvnímu svatému přijímání či se pouze po letech vrátili do společenství věřících. Jejich touha vzdělávat se ve věcech víry i po skončení příprav na jednotlivé svátosti neustala, a tak se rozhodli scházet se i nadále. Společenství je otevřeno všem, kteří se chtějí dozvědět více o životě s Kristem a zároveň se na cestě víry vzájemně podporovat. Na setkání probíráme úplné základy víry, součástí je také sdílení a společná modlitba.

Společenství letos probíhá v rámci příprav na biřmování. Zájemci mohou přijít v sobotu lichého týdne od 9.00 – 10.30 na faru.

Kontaktní osoba: o. Lukáš, tel. 731 402 155