Společenství FIDES

Nejbližší termíny: 18. března, 15. dubna, 13. května a 10. června 2019

Toto společenství vzniklo na popud nových farníků, kteří zde byli v dospělosti pokřtěni, přistoupili k prvnímu svatému přijímání či se pouze po letech vrátili do společenství věřících. Jejich touha vzdělávat se ve věcech víry i po skončení příprav na jednotlivé svátosti neustala, a tak se rozhodli scházet se i nadále. Společenství je otevřeno všem, kteří se chtějí dozvědět více o životě s Kristem a zároveň se na cestě víry vzájemně podporovat. Na setkání probíráme úplné základy víry, součástí je také sdílení a společná modlitba.

Společenství se setkává jedno pondělí v měsíci dle ohlášek od 19.00 hodin na faře.

Kontaktní osoba: o. Lukáš, tel. 731 402 155