Společenství mládeže

Společenství mladší mládeže – společenství ALFA

Pro holky a kluky od 14 let a středoškoláky je určeno toto spolčo. Hrajeme hry, vyprávíme si o aktuálních tématech. Schází se sudé pátky v měsíci od 18.30 – 20.00 h na faře.

Společenství starší mládeže

Pro vysokoškoláky a mladší pracující! Na programu jsou tématka i spousta zábavy! Uvědomujeme si, jak je důležité, aby člověk vyrůstal a žil mezi vrstevníky, kteří sdílejí stejné křesťanské hodnoty a nebojí se o nich otevřeně diskutovat.

Schází se dvakrát za měsíc (většinou čtvrtky nebo pátky večer od 18.30 – cca 21.00 h na faře).

IMG_3421

Svatý otec se zamýšlel nad křesťanskou mládeží takto: „Nedostanou se do novin, protože se nedopustili násilí, neudělali žádný skandál a jsou tedy mediálně nezajímaví pro tento svět. Jsou ale mocnou silou, která tvoří spravedlivější a krásnější svět tím, že ho transformují.“

Uvědomujeme si, jak je důležité, aby člověk vyrůstal a žil mezi vrstevníky, kteří sdílejí stejné křesťanské hodnoty.

Kontaktní osoby: 

Společenství mladší mládeže:  P. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610

Společenství starší mládeže:   Kateřina Šnajdrová, tel. 773 942 225