TERMÍNY

„Není důležité, kolik toho děláme, ale kolik lásky vkládáme do toho, co děláme…“ (Matka Tereza)

 

            – Modlitba křížové cesty budev postní době v pátky a v neděle v 16.45.  V pátek 1. března bude místo křížové cesty obvyklá prvopáteční tichá adorace od 16.30. V neděli 23. března (zpovědní den) bude křížová cesta až od 17.00.

            – Postní almužna se u nás i letos uskuteční formou finanční podpory farností o. Jana Mazura na Osoblažsku. Přispět je možné do jedné z kasiček v kostele vzadu za lavicemi nebo do papírových postniček, které budou k dispozici. Postničky nechť jsou přineseny do kostela nejlépe na Květnou neděli (24. března).

 

Středa 6. březnaSnídaně pro lidi v sociální nouzi (7.15 pomoc v kuchyni, 9.00 pomoc s úklidem).

Sobota 9. březnaDiecézní pouť za sv. Hedvikou do polské Třebnice – u příležitosti 850 let od narození patronky naší diecéze. V 10.30 bude v polské Trzebnici mše svatá a po ní prohlídka areálu, ve 14.00 společná modlitba u hrobu sv. Hedviky a požehnání. Pouť navazuje na modlitební setkání spojená s nástupem biskupem Martina do úřadu diecézního biskupa. Je možné jet auty, popř. využít diecézní autobus (informace na www.doo.cz).

Neděle 10. března v 17.30 na fařePovídání o misiích v Zambii (vyprávění a promítání fotek manželů Pazdziorových, kteří navštívili svou vnučku v Africe, kde působí jako dobrovolnice v salesiánské misii).

Středa 13. března (jarní prázdniny) – nebude mše svatá.

Čtvrtek 14. března v 18.30 – Modlitby otců.

Úterý 19. března (slavnost sv. Josefa) – mše svatá v 17.30.

Sobota 23. březnaFarní postní duchovní obnova.

Květná neděle 24. březnapředvelikonoční zpovídání (14.00 – 17.00), křížová cesta až v 17.00.

Pondělí 25. března – jelikož tento den letos připadá do Svatého týdnu, slavnost Zvěstování Páně se překládá na pondělí 8. dubna.

Zelený čtvrtek 28. března – v 17.30 mše svatá na památku Poslední večeře Páně (sbírka na pomoc pohraničním farnostem); poté modlitba v Getsemanské zahradě do 21.00.

Velký pátek 29. března – 8.00 ranní chvály; 9.00 křížová cesta venku; 15.00 velkopáteční obřady; poté modlitba u Božího hrobu do 18.00 následujícího dne.

Bílá sobota 30. března – 9.00 ranní chvály; 20.00 velikonoční vigilie (poté agapé na faře).

! Ze soboty 30. na neděli 31. března se mění čas na letní (o hodinu dopředu) !

Velikonoční neděle 31. března – mše svaté v 7.30 a 9.30 (sbírka na příspěvek do Diecézního mzdového a solidárního fondu); v 18.00 – Večer chval.

Velikonoční pondělí 1. dubna – bude jen jedna mše svatá v 8.30.

Středa 3. dubnaSnídaně pro lidi v sociální nouzi (7.15 pomoc v kuchyni, 9.00 pomoc s úklidem).

Neděle 7. dubnaFarní odpoledne: v 15.00 v kostele pobožnost k Božímu milosrdenství, poté na faře posezení a popití atd. u příležitosti březnových událostí.

 

VÝHLEDOVĚ

26. – 28. dubna – Jarní mikrochaloupka (v Třemešné)

4.-5. květnaPěší pouť na Hostýn

4.-13. červenceVelká chaloupka v Sobotín

12.-16. srpna Příměstský tábor

Neděle 18. srpnaTřebovická pouť