Týden ve farnosti

Mše svatá

Obvyklý pořad bohoslužeb a společenství
Pondělí

 • Mše sv. v 17.30 hodin
 • možnost nešpor (večerních chval) bezprostředně po mši svaté
 • Růženec rodin od 20.00 h – co 14 dní

Úterý

 • Mše sv. v 7.00 hodin
 • Modlitby matek se scházejí první úterý od 18.00 h před svatostánkem (vchod přes sakristii), v zimním období na faře v kapli sv. Josefa

Středa

 • Výuka náboženství od 15.10 – 15.55 h nebo 16.00 – 16.45 h (dle rozvrhu hodin)
 • Zkouška scholičky od 16.00 h
 • Mše sv. pro rodiče s dětmi v 17.00 hodin
 • Modlitby otců od 18.00 h (první středu v měsíci)

Čtvrtek

 • Snídaně pro lidi bez přístřeší 8 – 9 h (první čtvrtek v měsíci)
 • Návštěva nemocných (první čtvrtek v měsíci)
 • Tichá adorace v 16.30 h
 • Mše sv. v 17.30 hodin
 • možnost nešpor (večerních chval) bezprostředně po mši svaté
 • Malé spolčo (7.-9. třída) 15:30 – 16:20 h
 • Příprava dospělých ke svátosti křtu a eucharistie v 19.00 h (co 14 dní)
 • Biblická hodina (Ve škole Ježíšově) v 18.30 h (jednou za měsíc dle ohlášek)

Pátek

 • Mše sv. v 17.30 hodin, po ní krátká adorace
 • možnost nešpor (večerních chval) bezprostředně po mši svaté
 • Společenství mládeže od 18.30 h (dle ohlášek)
 • Večery chval (dle ohlášek)

Sobota

 • Mše sv. v 7.00 hodin
 • Po mši sv. bývá úklid kostela a fary (rozpis služeb naleznete v sekci Život farnosti)

Neděle

 • Mše sv. v 7.30 hodin a v 9.30 hodin
 • Knihovna otevřena cca půl hodiny po každé mši sv. (cca v 8.30 h a 10.30 h)
 • Zkouška scholy od 8:45 h
 • Společenství starší generace (SSG) – každou 3. neděli v měsíci od 15.00 h
 • Velcí ministranti (od 13 let) –  16.00 – 17:30 h
 • Malí ministranti – 17.30 – 19.00 h
 • Scholička – 17.30 – 19.00 h

„Není důležité, kolik toho děláme, ale kolik lásky vkládáme do toho, co děláme…“ (Matka Tereza)

Napsat komentář