TERMÍNY

„Není důležité, kolik toho děláme, ale kolik lásky vkládáme do toho, co děláme…“ (Matka Tereza)

 

Pátek 7. června – od 15.00 do 15.30 tichá adorace a možnost zpovědi; Noc kostelů: 17.05 koncert Scholičky, 17.30 mše svatá, další program v Aktuálních sděleních

Pondělí 10. červnanebude mše svatá (z důvodu instalování retabula)

Sobota 15. červnamše svatá až v 9.30 (spolu s autobusem farníků z Malé Morávky a okolí)

Neděle 16. června – diecézní sbírka na Centrum pro rodinu a sociální péči

Neděle 16. června – v tomto školním roce poslední schůzka Ministrantů a Scholičky

Neděle 23. červnaPomazání nemocných při obou mších svatých

Středa 26. červnaPoslední náboženství: Mše svatá s předáváním vysvědčení už v 16.00, poté opékání buřtů na farní zahradě

Neděle 30. června – měsíční sbírka na opravy

Neděle 30. června – v 16.00 v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích primiční mše svatá novokněze Vojtěcha Buchty

 

VÝHLEDOVĚ

4.-13. červenceVelká chaloupka v Sobotíně

12.-16. srpna Příměstský tábor

Neděle 18. srpnaTřebovická pouť