Týden ve farnosti

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PROGRAMU V NAŠÍ FARNOSTI

Obvyklý pořad bohoslužeb a společenství

Pondělí

 • Mše sv. v 17.30 hodin
 • tichá adorace 18.00 – 18.30 h
 • Spolčo po přípravě od 19.00 h dle ohlášek
 • Růženec rodin od 20.00 h – co 14 dní

Úterý

 • Mše sv. v 7.00 hodin
 • Modlitby matek se konají vždy v úterý od 18.00 h před svatostánkem (vchod přes sakristii), v zimním období na faře v kapli sv. Josefa

Středa

 • Snídaně pro lidi bez přístřeší 8.00 – 9.00 h (první středa v měsíci)
 • Návštěva nemocných (první středa v měsíci)
 • Výuka náboženství (1., 2., 3., 4. – 5. třída a mateřská škola) od 15.30 – 16.15 h (dle rozvrhu hodin),
 • Zkouška scholičky od 16.15 h
 • Mše sv. pro rodiče s dětmi v 17.00 hodin
 • Výuka náboženství (6. třída) od 18.00 – 18.45 na faře
 • Mladší spolčo (7. – 9 třída) od 18.00 – 19:00 na faře
 • Modlitby otců od 18.00 h (první středu v měsíci)

Čtvrtek

 • Tichá adorace v 16.30 h
 • Mše sv. v 17.30 hodin
 • možnost nešpor (večerních chval) bezprostředně po mši svaté
 • Příprava ke svátosti biřmování od 18.30 – 20:00 (každý lichý čtvrtek) na faře
 • Biblická hodina (Ve škole Ježíšově) v 18.30 h (jednou za měsíc dle ohlášek)

Pátek

 • Mše sv. v 17.30 hodin, po ní krátká adorace
 • možnost nešpor (večerních chval) bezprostředně po mši svaté
 • Večery chval každý 2.pátek v měsíci mimo letní prázdniny, aktuální přehled termínů a jejich případnou změnu je možné najít na: http://www.vecerychval.cz/?id=1&action=mesto

Sobota

 • Mše sv. v 7.00 hodin
 • Po mši sv. bývá úklid kostela a fary

Neděle

 • Mše sv. v 7.30 hodin a v 9.30 hodin
 • Knihovna otevřena cca půl hodiny po každé mši sv. (cca v 8.30 h a 10.30 h)
 • Zkouška scholy od 8.45 h
 • Společenství starší generace (SSG) – od 15.00 h dle ohlášek
 • Velcí ministranti (od 7. třídy) –  16.00 – 17:30 h
 • Spolčo mladších rodin – 16.00 – 17.30 h dle ohlášek
 • Malí ministranti – 17.30 – 19.00 h
 • Scholička – 17.30 – 19.00 h

„Není důležité, kolik toho děláme, ale kolik lásky vkládáme do toho, co děláme…“ (Matka Tereza)