Biblická hodina

Je určena všem, kteří se chtějí něco dovědět o aktuálním tématu, které souvisí s biblickým úryvkem. Zároveň se chtějí sdílet nebo naslouchat zkušenostem jiných. Každý rok je zvoleno určité téma, které se ovšem pokaždé košatě rozvine. Setkání mají potenciál obohatit a inspirovat duchovní život člověka.

Setkání probíhají jednou měsíčně ve čtvrtek od 18.30 – 20.30 h na faře, dočasně pozastaveno.

Kontaktní osoba: