Farnost pro dospělé

 

Biblická hodina

Farní kavárna

Farní knihovna

Návštěvy nemocných

Příprava dospělých ke křtu a 1. sv. přijímání

Vstaň a choď – pro hendikepované

Večery chval

Snídaně pro lidi bez přístřeší

Doprovázení osob s homosex. orientací