Farnost pro dospělé

Farní knihovna

Farní kavárna

Návštěvy nemocných

Příprava dospělých ke křtu a 1. sv. přijímání

Večery chval

Snídaně pro lidi bez přístřeší

Doprovázení osob s homosex. orientací