Snídaně pro lidi bez přístřeší

Na naší faře je připravována snídaně pro lidi bez přístřeší na naší faře. Během snídaně nastává také chvíle na krátký příběh s duchovní tématikou, povídání a na napsání modlitebních úmyslů, kterou jsou poté zahrnuty do přímluv při některé mši svaté.

Koná se každou první středu v měsíci od 8.00 do 9.00.

Příprava snídaně probíhá od 7:15 na faře. Prosíme ochotné dobrovolníky o pomoc.

 

Kontaktní osoba: Eva Kufová, tel. 732 968 103

Farnost2-6
Farnost2-7