Snídaně pro lidi bez přístřeší

Každou první středu v měsíci od 8.00 – 9.00 h je připravována snídaně pro lidi bez přístřeší na naší faře. Během snídaně nastává také chvíle na krátký příběh s duchovní tématikou, povídání a na napsání modlitebních úmyslů, kterou jsou poté zahrnuty do přímluv při večerní mši svaté.

Kontaktní osoba: o. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155

Farnost2-6
Farnost2-7