Večery chval

Jsou místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Je běžné chválit Pána písněmi – zpívat Mu ze srdce písně díků: „..plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce..“(Ef 5,19). Na večerech chval nám jde o to, abychom skrze písně, modlitby a slova opětovali lásku našemu Bohu, Otci, Synu i Duchu Svatému, učili se přebývat v jeho blízkosti a stávali se mu podobnými.

18922861_10209101713571315_94525309828680690_o

 

Atmosféru chval bohužel není možné popsat na těchto pár řádcích, proto vás na ně srdečně zveme. Nejlepší je prožít si je, jak se říká, na vlastní kůži. Otřepaný citát „kdo zpívá, modlí se dvakrát“ má věčnou platnost.

Přijďte a všechno svěřte Bohu.

 

Probíhají pravidelně vždy čtvrtou neděli v měsíci od 19.00 v kostele.

Aktuální přehled termínů večeru chval na jiných místech a jejich případnou změnu je možné najít na:

http://www.vecerychval.cz/?id=1&action=mesto

 

Kontaktní osoba: Jan Kubenka, tel. 777 697 870