Knihovna

Farní knihovny představují zdroj sociálního i intelektuálního kapitálu, ze kterého by farnosti měly růst. Mělo by jít o místo intelektuálního růstu a vzájemného setkávání se různých lidí, osob či pohledů.

V naší farní knihovně je už přes 2000 knih. Jsou to knihy starší, které už nelze sehnat, ale i aktuální, které nejsou vždy pro farníky cenově dostupné. Jsou mezi nimi knihy pro děti i dospělé, beletrie, poezie, naučná i duchovní literatura. Farní knihovna je otevřena každou neděli po ranní i velké mši sv. od 8.30 hodin a 10.30 hodin (mimo mši sv.).

Farní knihovna je otevřena:

každou neděli po ranní i velké mši sv. od 8.30 do 9.00 a od 10.30 do 11.00.

 

Kontaktní osoba: Marie Dostálová, tel. 721 127 647