Knihovna

Farní knihovny představují zdroj sociálního i intelektuálního kapitálu, ze kterého by farnosti měly růst. Mělo by jít o místo intelektuálního růstu a vzájemného setkávání se různých lidí, osob či pohledů.

V naší farní knihovně je už přes 1 900 knih. Jsou to knihy starší, které už nelze sehnat, ale i aktuální, které nejsou vždy pro farníky cenově dostupné. Jsou mezi nimi knihy pro děti i dospělé, beletrie, poezie, naučná i duchovní literatura. Farní knihovna je otevřena každou neděli po ranní i velké mši sv. od 8.30 hodin a 10.30 hodin (mimo mši sv.).

Otevírací doba: neděle 8.30 – 9.15 a 10.30 – 11.00

Kontaktní osoba: Marie Dostálová, tel. 721 127 647