Návštěvy nemocných

hospital-chaplain-visitVěřící, kteří se důvodu nemoci, nebo z jiného vážného důvodu nemohou zúčastnit mše svaté a svátostí, navštěvuje kněz každou 1. středu v měsíci dle osobní předchozí domluvy.

 

Kontaktní osoba: P. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610