Příprava dospělých ke křtu a 1. sv. přijímání

DSC_1266

Příprava dospělých ke křtu a 1. sv. přijímání probíhá od září v délce jednoho roku. Letos je propojena s přípravou ke svátosti biřmování, která probíhá každý lichý čtvrtek na faře.

Kontaktní osoba: P. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155