Aktuální bohoslužby a ohlášky

Ohlášky k 28. únoru

AKTUÁLNÍ BOHOSLUŽBY

Neděle – 7:30 mše svatá,                                                    9:30mše svatá – přímý přenos                              křížová cesta od 17:00

Pondělí – 17:30 mše svatá                                                   tichá adorace do 18:30

Úterý 7:00mše svatá

Středa 17:00 mše svatá

Čtvrtek – 17:30 mše svatá                                                   tichá adorace od 16:30 do 17:30 

Pátek – 17:30 mše svatá                                                  křížová cesta od 16:45                                          Adorační den – adorace od 8:00 do 20:00

Sobota – 7:00 mše svatá                                                                                                          16:00 mše svatá (s nedělní platností)                                                                        

Postní cestu Třebovicemi (s instrukcemi, mapou a křížovkou) naleznete zde.

Postní rodinnou přípravu na Velikonoce naleznete zde.

Využijme možnosti tiché adorace a křížové cesty, více informací v oznámeních aktuální neděle.

Živý přenos můžete sledovat na stránkách: www.facebook.com/trebovicka.farnost

Stanovisko České biskupské konference k očkování proti covid-19 naleznete zde.

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc únor naleznete zde.

Odkaz na seminář k Národnímu týdnu manželství a další podrobnosti naleznete v sekci AKTUÁLNÍ SDĚLENÍ.

 

Starší ohlášky:

Ohlášky k 21.únoru

Ohlášky k 14.únoru

Ohlášky k 7.únoru

více >>