Výuka náboženství pro děti

Katecheze znamená výchovu víry. Jestliže kdysi byla chápána jako pouhé předávání předem definovaného systému, a tak se mohla uzavřít v rámci určitého cyklu nebo věkového období, po 2. vatikánském koncilu chce církev podporovat dynamiku růstu a zrání víry během celého života člověka.

20171129_154125

Připomeňme jasná slova Jana Pavla II: „Katecheze, má-li být účinná, musí stále plynule pokračovat. Byla by opravdu nadarmo, jestliže by se zastavila právě na prahu dospělého věku, neboť i pro dospělé je stejně důležitá, třebaže samozřejmě v jiné formě.“
Výuka náboženství se odehrává ve škole, zatímco katecheze v křesťanském společenství celé farnosti. 

Tedy i v naší farnosti probíhá katecheze pro děti:                                              

„Nejsme tady jen proto, abychom sami milovali Boha, ale také abychom i druhé Ho naučili milovat.“ (Sv. Vincent z Pauly)

Kontaktní osoby: P. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155

Předškoláci: Alenka Reichertová

1. třída: Alenka Reichertová

2.- 3. třída: Máří Jíchová

4. třída: o. Lukáš

5.- 6. třída: Jana Sabolová