Výuka náboženství pro děti

Katecheze znamená výchovu víry. Jestliže kdysi byla chápána jako pouhé předávání předem definovaného systému, a tak se mohla uzavřít v rámci určitého cyklu nebo věkového období, po 2. vatikánském koncilu chce církev podporovat dynamiku růstu a zrání víry během celého života člověka.

20171129_154125

Připomeňme jasná slova Jana Pavla II: „Katecheze, má-li být účinná, musí stále plynule pokračovat. Byla by opravdu nadarmo, jestliže by se zastavila právě na prahu dospělého věku, neboť i pro dospělé je stejně důležitá, třebaže samozřejmě v jiné formě.“

      „Nejsme tady jen proto, abychom sami milovali Boha, ale také abychom i druhé Ho naučili milovat.“ (Sv. Vincent z Pauly)

Výuka náboženství se odehrává ve škole, zatímco katecheze v křesťanském společenství celé farnosti. 

Je důležité vzdělávat se ve víře v každém věku. Učíme většinou ve středy ve stejný čas (většina tříd od 15.45 – 16.30), aby rodiče více dětí mohli přicházet v jednom termínu.

Rozvrh hodin výuky náboženství ve školním roce 2021/2022 (od středy 8. 9. 2021):                   

Kontaktní osoby: P. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155