Výuka náboženství pro děti

Katecheze znamená výchovu víry. Jestliže kdysi byla chápána jako pouhé předávání předem definovaného systému, a tak se mohla uzavřít v rámci určitého cyklu nebo věkového období, po 2. vatikánském koncilu chce církev podporovat dynamiku růstu a zrání víry během celého života člověka.

20171129_154125

Připomeňme jasná slova Jana Pavla II: „Katecheze, má-li být účinná, musí stále plynule pokračovat. Byla by opravdu nadarmo, jestliže by se zastavila právě na prahu dospělého věku, neboť i pro dospělé je stejně důležitá, třebaže samozřejmě v jiné formě.“

      „Nejsme tady jen proto, abychom sami milovali Boha, ale také abychom i druhé Ho naučili milovat.“ (Sv. Vincent z Pauly)

Výuka náboženství se odehrává ve škole, zatímco katecheze v křesťanském společenství celé farnosti. Je důležité vzdělávat se ve víře v každém věku. 

 

Přihlášky (k odevzdání do 31. 7. 2023) naleznete ZDE.

V tomto školním roce je potřeba vyplnit a odevzdat přihlášku pouze pro nově přihlašované děti.

Prosíme rodiče ostatních dětí, které do výuky náboženství v naší farnosti už docházely, aby do 25. června sdělili (na e-mail: rkf.ostravatrebovice@doo.cz ), zda jejich dítě/děti v příštím školním roce budou, či nebudou chodit do náboženství.

Informace k výuce náboženství ve školním roce 2023/2024: