Rok 2022

Pohřeb pana Petra Hona

Živý betlém 2022

Vánoční svátky 2022

Farnost sobě 2022

Mikuláš 2022

Žehnání kříže 2022

Třebovický koláč 2022

Žehnání aktovek 2022

Patrocinium 2022

Třebovická pouť 2022

Příměstský tábor 2022

Malá chaloupka 2022

Uvítání o. Karla 2022

Rozlučka s o. Lukášem 2022

Lezecká stěna 2022

Primice o. L.Gelnar 2022

25 let kněžství o.Jacka 2022

První svaté přijímání 2022

Slavnost Těla a Krve Páně 2022

Noc kostelů 2022

Letnice 2022

Peší pouť – Sv.Hostýn 2022

Pouť rodin – Maria Hilf 2022

Velikonoční neděle 2022

Bílá sobota 2022

Velký pátek 2022

Zelený čtvrtek 2022

Květná neděle 2022

Valentýnská neděle 2022

Představení dětí 1.SVP 2022

Neděle Božího Slova 2022

Žehnání pokřtěným 2022

Tříkrálová sbírka 2022