Rok 2020

Vigilie Slavnosti Narození Páně 2020

Vánoční přípravy 2020

Žehnání knihy o farnosti 2020

Adventní zastavení 2020

Mikuláš 2020

1. Sv. přijímání dětí 2020

Svátost biřmování 2020

Žehnání aktovek 2020

Třebovická pouť + jubileum 2020

Příměstský tábor 2020

Malá chaloupka 2020

Velká chaloupka 2020

Svátost pomazání nemocných 21.6.2020

Noc kostelů s Večerem chval 12.6.2020

Slavnost Těla a Krve Páně 11.6.2020

Svatodušní vigilie 30.5.2020

Pěší pouť na Hostýn 16.5.2020

Velikonoce 2020

Křížová cesta městem 10.4.2020

Křest dětí 1.3.2020

Představení katechumenů 9.2.2020

Představení dětí-1.Svaté příjímání 2.2.2020

Neděle Božího Slova 26.1.2020