Doprovázení osob s homosex. orientací

Na žádost otce biskupa Františka pověřil biskupský vikář P. Vít Zatloukal otce Lukáše Engelmanna pastorací osob s homosexuální orientací. Kontaktovat se mohou skupiny, jednotlivci či rodiče a známí těchto lidí.

Pastorační schůzky probíhají na faře dle vzájemné domluvy.

 

Kontakt: P. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155.