Mše svaté pro rodiče s dětmi

Pro děti jsou v naší farnosti organizovány nejrůznější aktivity (např. výlety, tvoření, hry, mše svaté, náboženství), jejichž společným jmenovatelem jsou křesťanské hodnoty. Přivítáme všechny děti i jejich nové kamarády. I ty děti, které do kostela nechodí. 

Farnost2-1

Každou středu mimo školních prázdnin je pro děti a jejich rodiče mše svatá od 17.00 hodin.

Každou mši svatou provází společné téma. Je to příležitost slavit společně s vrstevníky a naučit děti hodnotě mše svaté. Přivítáme všechny děti i jejich nové kamarády. I ty děti, které do kostela nechodí.

 

Kontaktní osoba: P. Karel Rechtenberg, tel. 731 517 610