Dětské mše svaté

Farnost2-1Pro děti jsou v naší farnosti organizovány nejrůznější aktivity (např. výlety, tvoření, hry, mše svaté, náboženství), jejichž společným jmenovatelem jsou křesťanské hodnoty. Přivítáme všechny děti i jejich nové kamarády. I ty děti, které do kostela nechodí. 

Každou středu je pro děti mše svatá od 17.00 hodin. Letos putujeme po stopách svatých Cyrila a Metoděje.

Kontaktní osoba: o. Lukáš, tel. 731 402 155