Biblická hodina

Je určena všem, kteří se chtějí něco dovědět o pravdách víry a zároveň se chtějí sdílet nebo  naslouchat zkušenostem jiných. Každý rok je zvoleno určité téma (častokrát z materiálů „Ve škole Ježíšově“), které se ovšem pokaždé košatě rozvine a myslím, že z těchto setkání odchází každý obohacen a inspirován pro svůj duchovní život.

Setkání probíhají jednou měsíčně ve čtvrtek od 18.30 h na faře (sledujte aktuální ohlášky, kde je Biblická hodina uvedena).

Následující Biblické hodiny se uskuteční:

Kontakt: P. Lukáš Engelmann 731 402 155