Život farnosti

Život naší farnosti je velice pestrý.

AKTIVITY                                                                                                                                         Farní knihovna                                                                                                                             Výuka náboženství (jen děti)                                                                                                      Biblická hodina                                                                                                                                 Návštěva nemocných                                                                                                         Příprava dospělých ke křtu a 1. sv. přijímání                                                                          Chaloupky – tábory                                                                                                                      Dětské mše svaté                                                                                                                        Vstaň a choď – pro hendikepované                                                                                        Snídaně pro lidi bez přístřeší                                                                                                  Večery chval s přímluvnou modlitbou                                                                                    Doprovázení osob s homosex. orientací                                                                                                                                                                                                                                     SPOLEČENSTVÍ                                                                                                                          Senioři – Společenství SSG                                                                                                        Modlitby matek                                                                                                                            Modlitby otců                                                                                                                                Růženec rodin                                                                                                                        Společenství mládeže                                                                                                              Schola                                                                                                                                        Scholička                                                                                                                                    Ministranti                                                                                                                                                                                                                                                                                         OSTATNÍ                                                                                                                                         Farní rady                                                                                                                                     Nová fara                                                                                                                                      Úklid kostela a fary                                                                                                                    

Napsat komentář