Život farnosti

Život naší farnosti je velice pestrý.

AKTIVITY 
Děti: 
Výuka náboženství pro děti
Dětské mše svaté  
Chaloupky – tábory                             

Dospělí:
Farní knihovna                                                                                                                            Biblická hodina                           
Návštěvy nemocných 
Příprava dospělých ke křtu a 1. sv. přijímání
Vstaň a choď – pro hendikepované
Snídaně pro lidi bez přístřeší                                                                                                  Večery chval
Doprovázení osob s homosex. orientací

SPOLEČENSTVÍ                                                                                                                          Senioři – Společenství SSG                                                                                                        Modlitby matek                                                                                                                            Modlitby otců                                                                                                                                Růženec rodin                                                                                                                        Společenství mládeže                                                                                                              Schola                                                                                                                                        Scholička                                                                                                                                    Ministranti  

OSTATNÍ
Farní rady
Nová fara
Úklid kostela a fary