Rok 2019

Třebovický koláč 2019

 

Třebovická poutní mše svatá 18.8.2019

 

Chaloupka 2019

 

Malá chaloupka v Zátoru 2019

 

Primiční mše svatá Lukáše Mocka 30.6.2019

 

Přípravy na primici 30.6.2019

 

Svěcení P. Lukáše Mocka 29.6.2019

 

Boží Tělo 20. 6. 2019

 

Výročí svěcení o. Martina Kubeše a udělování svátosti nemocných (16. 6. 2019)

 

Pouť na Hostýn (18. 5. 2019)

 

Slib členů ekonomické rady (26. 5. 2019)

 

Nové farní přírůstky

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (21. 4. 2019)

 

Vigilie Velké noci (20. 4. 2019)

 

Velkopáteční obřady (19. 4. 2019)

 

Křížová cesta městem (19. 4. 2019)

 

Pesachova večeře (18. 4. 2019)

 

Zelený čtvrtek (18.4.2019)

 

Křížová cesta dětí (14. 4. 2019)

 

Květná neděle (14. 4. 2019)

 

Farní pouť do Krakowa (13. 4.2019)

 

Slib členů pastorační rady (31.3. 2019)

 

Postní duchovní obnova (30. 3. 2019)

 

Cyklus Kostel je Boží (březen 2019)

 

Představení katechumenů a otce Jacka 27. 1. 2019

 

Slavnost Zjevení Páně 6. 1. 2019

 

Tříkrálová sbírka