Rok 2019

Nové farní přírůstky

 

Neděle Zmrtvýchvstání Páně (21. 4. 2019)

 

Vigilie Velké noci (20. 4. 2019)

 

Velkopáteční obřady (19. 4. 2019)

 

Křížová cesta městem (19. 4. 2019)

 

Pesachova večeře (18. 4. 2019)

 

Zelený čtvrtek (18.4.2019)

 

Křížová cesta dětí (14. 4. 2019)

 

Květná neděle (14. 4. 2019)

 

Farní pouť do Krakowa (13. 4.2019)

 

Slib členů pastorační rady (31.3. 2019)

 

Postní duchovní obnova (30. 3. 2019)

 

Cyklus Kostel je Boží (březen 2019)

 

Představení katechumenů a otce Jacka 27. 1. 2019

 

Slavnost Zjevení Páně 6. 1. 2019

 

Tříkrálová sbírka