Kontakt

Duchovní správce:

P. Karel Rechtenberg, farář

 

Pastorační asistent: Martin Broďáni

Adresa:
Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice
V Mešníku 5100/6
722 00 Ostrava-Třebovice

Telefon:
FARA: 731 517 610

Kněz:
P. Karel Rechtenberg,  tel. 731 517 610

Pastorační asistent:
Martin Broďáni,  tel. 773 522 089

 

E-mail:                    
rkf.ostravatrebovice@doo.cz

P. Karel Rechtenberg: rkf.ostravatrebovice@doo.cz

 

WEB: www.farnosttrebovice.cz

FB: facebook.com/trebovicka.farnost/

INSTAGRAM: instagram.com/farnosttrebovice

 

Číslo účtu:
110314588/0300

IČO:
45210527

Návštěvní hodiny na faře: 
Každou středu od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin (při domluvě křtu či pohřbu je lepší domluvit se telefonicky předem).
V naléhavých záležitostech po osobní domluvě kdykoliv.

 

Osoba zodpovědná za GDPR:

Mgr. et Mgr. Zdeněk Uher,

Kostelní náměstí 3172/1, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava,

tel.: 596116522, e-mail: zuher@doo.cz

 

KONTAKT NA VEDOUCÍ SPOLEČENSTVÍ:

Velká CHALOUPKA:   Václav Matušinec, tel. 731 876 038

Malá CHALOUPKA (Zátor) – do 8 let:   Kateřina Brantalová, tel. 602 772 730

Mikro CHALOUPKA:   Jan Kocián, tel. 732 386 565                                                                                       Tereza Nováková, tel. 733 158 345                                                                               Václav Matušinec, tel. 731 876 038

Modlitby matek:   Jitka Táborská, tel. 604 643 109

Modlitby otců:   

Ministranti (malí):   Tom Novák, tel. 605 749 757

Ministranti (velcí):   Jan Kocián, tel. 732 386 565                                                                                        Šimon Komár, tel. 734 287 901

Růženec rodin:   manželé Petr a Pavla Kociánovi, tel. 737 366 579 a 732 969 569

Schola:   Jan Kubenka, tel. 777 697 870

Scholička:   Tereza Nováková, tel. 733 158 345                                                                              Lucie Nováková, tel. 732 859 924

Spolčo mladších rodin:   Monika Táborská, tel. 605 380 184

Spolčo mladší mládeže (8., 9. třída, SŠ): 

Spolčo starší mládeže (VŠ):   Kateřina Šajnarová, tel. 773 942 225

Spolčo SSG:   Jarmila Lasoňová, tel. 608 856 905

Spolčo Emauzské ovečky:   manželé Brantalovi, tel. 605 222 025

Spolčo maminek na mateřské:   Monika Táborská, tel. 605 380 184

Biblická hodina: 

Snídaně pro lidi bez domova:   Eva Kufová, tel. 732 968 103

 


Dopravní spojení je možné prostřednictvím MHD:
autobus č. 35, 39, 51 (zastávka „U Pošty“)
tramvaj č. 3, 7, 8, 9, 17 (zastávka „Třebovická“)
tramvaj č. 4 (zastávka „Sokolovská“)