Kontakt

Duchovní správce:

P. Lukáš Engelmann, farář
P. Jacek Domański, farní vikář

Pastorační asistent: Martin Broďáni

Adresa:
Římskokatolická farnost Ostrava-Třebovice
V Mešníku 5100/6
722 00 Ostrava-Třebovice

Telefon:
FARA: 731 517 610

Kněz:
otec Lukáš Engelmann  tel. 731 402 155
otec Jacek Domański    tel. 603 948 065

Pastorační asistent:
Martin Broďáni  tel. 773 522 089

 

E-mail:                    
rkf.ostravatrebovice@doo.cz

otec Lukáš Engelmann: engelmann@seznam.cz

otec Jacek Domański:    jdomanski@doo.cz

 

WEB: www.farnosttrebovice.cz

FB: facebook.com/trebovicka.farnost/

INSTAGRAM: instagram.com/farnosttrebovice

 

Číslo účtu:
110314588/0300

IČO:
45210527

Návštěvní hodiny na faře: 
Každou středu od 9.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 15.00 hodin (při domluvě křtu či pohřbu je lepší domluvit se telefonicky předem).
V naléhavých záležitostech po osobní domluvě kdykoliv.

 

KONTAKT NA VEDOUCÍ SPOLEČENSTVÍ:

Chaloupka (velká):

Václav Matušinec, tel. 731 876 038

Chaloupka (Zátor):

Lucie Onderková, tel. 777 021 312

(Mikro) chaloupka:

Jan Kocián, tel. 732 386 565

Tereza Nováková, tel. 733 158 345

Václav Matušinec, tel. 731 876 038

Modlitby matek:

Jitka Táborská, tel. 604 643 109

Modlitby otců:

Ivo Křížka, tel. 733 444 059

Ministranti (malí):

Tom Novák, tel. 605 749 757

Viktor Toporčák, tel. 770 670 897

Ministranti (velcí):

Jan Kocián, tel. 732 386 565

Šimon Komár, tel. 734 287 901

Růženec rodin:

manželé Petr a Pavla Kociánovi, tel. 737 366 579 a 732 969 569

Schola:

Jan Kubenka, tel. 777 697 870

Michaela Cachová, tel. 774 796 072

Scholička:

Tereza Nováková, tel. 733 158 345

Lucie Nováková, tel. 732 859 924

Spolčo mladších rodin:

Ivo Křížka, tel. 733 444 059

Monika Táborská, tel. 605 380 184

Spolčo – malé (2.stupeň ZŠ, SŠ):

o. Jacek Domański, tel. 603 948 065

o. Lukáš Engelmann, tel. 731 402 155

Spolčo SSG:

Jarmila Lasoňová, tel. 608 856 905


Dopravní spojení je možné prostřednictvím MHD:
autobus č. 35, 39, 51 (zastávka „U Pošty“)
tramvaj č. 3, 7, 8, 9, 17 (zastávka „Třebovická“)
tramvaj č. 4 (zastávka „Sokolovská“)